English | Svenska | CCSS Login
 

Välkommen till konsulära kåren i södra Sverige

The Consular Corps of Southern Sweden, CCSS, har till uppgift att verka för Konsulära kårens intressen och utveckling i södra Sverige.

Ett konsulat är en del av ett främmande lands utlandsrepresentation. I uppdraget kan ingå att ta hand om konsulära ärenden, som till exempel att utförda pass och visum eller att hjälpa personer som hamnat i en nödsituation. Numera tillhör det ofta konsulatens uppgift att främja relationerna mellan landet och Sverige. Det kan gälla turism, handelsrelationer och kulturutbyte. De konsulat som finns i södra Sverige leds av oavlönade honorörkonsuler som har uppdragen vid sidan om sin dagliga yrkesverksamhet.

Denna hemsida innehåller information om Konsulära kårens verksamhet samt kontakt- och adressuppgifter till de konsulat vars konsuler är medlemmar i CCSS.

Inbjudan - Årsmöte 2023

Tisdagen den 18 april kl 17.30 på Handelskammaren
Efter årsmötet kommer Hans Wallmark, bl a ordförande i riksdagens EU-nämnd, ordförande i riksdagens delegation till NATOs parlamentariska församling samt ordförande i Försvarsberedningen att tala om ”Det säkerhetspolitiska läget och Sveriges NATO-medlemskap”. 
Därefter erbjuds middag och mingel.

 
Stephan Müchler
Ordförande Konsulära Kåren Syd

Inbjudan - C-akademiens utbildningsdag om Världspolitiska läget, Nato, Ryssland, Cyber-säkerhet, Chip-utveckling, Monaco, Indopacifiska regionen

Våra kollegor i Stockholm – The Consular Corps of Stockholm – arrangerar lördagen den 25 mars kl 10.00-17.30 en utbildningsdag för konsuler, som samtliga honorära konsuler är välkomna till.


Anmälningsblankett