English | Svenska | CCSS Login
 

Välkommen till konsulära kåren i södra Sverige

The Consular Corps of Southern Sweden, CCSS, har till uppgift att verka för Konsulära kårens intressen och utveckling i södra Sverige.

Ett konsulat är en del av ett främmande lands utlandsrepresentation. I uppdraget kan ingå att ta hand om konsulära ärenden, som till exempel att utförda pass och visum eller att hjälpa personer som hamnat i en nödsituation. Numera tillhör det ofta konsulatens uppgift att främja relationerna mellan landet och Sverige. Det kan gälla turism, handelsrelationer och kulturutbyte. De konsulat som finns i södra Sverige leds av oavlönade honorörkonsuler som har uppdragen vid sidan om sin dagliga yrkesverksamhet.

Denna hemsida innehåller information om Konsulära kårens verksamhet samt kontakt- och adressuppgifter till de konsulat vars konsuler är medlemmar i CCSS.

Inbjudan - Årsmöte 2022

Årsmötet med Konsulära Kåren Syd
 avhålles som tidigare annonserats torsdagen den 5 maj kl 18.00 på Handelskammaren i Malmö Börshus. 
 
Handlingarna till årsmötet finner du nedan. I anslutning till årsmötet kommer vi också att få lyssna till biskopen i Lund Johan Tyrberg under rubriken ”Ledarskap och relationer i kristider”.
 
Ser fram emot att få träffa så många som möjligt av er!
 
Stephan Müchler
Ordförande Konsulära Kåren Syd

-       Inbjudan

-       Dagordning

-       Verksamhetsberättelse

-       Balansrapport

-       Resultatrapport

-       Revisionsberättelse

-       Valnämndens förslag


Protokoll - Årsmöte 2021

Se protokollet här.

Inbjudan - Årsmöte 2021

Onsdagen den 21 april 2021 kl. 16.00

Digitalt via uppkoppling på ”teams”.

Länken för uppkoppling sändes ut separat till alla medlemmar.

Det rådande Covid-19 utbrottet påverkar även årsmötet 2021. Därför har Styrelsen i CCSS beslutat om att avhålla det stundande årsmötet i ett digitalt forum även detta år. 

Relevanta handlingar till årsmötet finns i länkarna nedan:

-       Dagordning

-       Verksamhetsberättelse

-       Balans- och resultatrapport

-       Revisionsberättelse

-       Valnämndens förslag

Styrelsen kommer att återkomma när situationen förbättrats med ett förslag till en större ceremoni. Vi ser fram emot att träffas igen för att äta något gott, hantera avtackningar och ha allmänt trevligt tillsammans enligt kårens anda. Men även detta årsmöte får vi hålla till godo med en digital sammankomst.

Ny konsul 

Vi välkomnar Anders Blomqvist som ny konsul för Moldavien och medlem i CCSS.

Konsul
Anders Blomqvist
Postadress:
c/o Euro Finans AB
Box 167
221 00  Lund
Mobil: 0708-98 46 03
Email: consulate.lund@moldova.se
Kontorstid: Enligt överenskommelseInbjudan - Årsmöte

Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 18.00

Digitalt via uppkoppling på ”teams”.

Länken för uppkoppling sändes ut separat till alla medlemmar.

 Vi upplever nu en extraordinär omvärldssituation med anledning av det rådande covid-19 utbrottet. Styrelsen i CCSS har naturligtvis uppmärksammat och hörsammat regeringens beslut på Folkhälsomyndighetens inrådan att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Allt för att minska smittorisken.

Riksdagen har även den 3 april 2020 beslutat om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i dessa tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020.

Därför har Styrelsen i CCSS i denna speciella situation beslutat om att avhålla det stundande årsmötet i ett digitalt forum.
Relevanta handlingar till årsmötet
finns i länkarna nedan:

-       Dagordning

-       Verksamhetsberättelse

-       Balans- och resultatrapport

-       Revisionsberättelse

-       Valnämndens förslag

Styrelsen kommer att återkomma förhoppningsvis inom en snar framtid när situationen förbättrats med ett förslag till en större ceremoni. Vi ser fram emot att träffas igen för att äta något gott, hantera avtackningar och ha allmänt trevligt tillsammans enligt kårens anda.

 

Men för stunden får vi hålla till godo med ett digitalt årsmöte.

Kommande arrangemang 

Med anledning av det rådande covid-19 utbrottet har de kommande arrangemangen till Bologna och Malmö Opera inställts. Eventuella nya datum eller nya arrangemang planeras först efter att föreliggande situation klarnat.

Årsmöte
Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 18.00, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Skeppsbron 2, Malmö

Pga covid-19 utbrott har styrelsen i CCSS även beslutat att flytta det planerade årsmötet från den 23 april till den 28 maj.

Eftersom vi ännu inte kan överblicka den framtida situationen beträffande covid-19 skall det nya datumet ses som preliminärt. Datumet kommer att bekräftas eller än en gång flyttas senast den 30 april via mail samt via information på ccss.nu. Då kommer styrelsen även att informera om övriga detaljer berörande årsmötet.


CCSS årliga traditionella julbord

Även denna jul avhölls CCSS årliga traditionella julbord på Dringenbergska Gården i Malmö. Vi serverades ett fantastiskt julbord av Johan Lundberg med personal från Nyströms Gastronomi. Det är alltid lika inspirerande att dela deras filosofi beträffande att livet är alldeles för kort för att inte äta och dricka gott. 

I samband med julbordet utdelades Konsulära Kårens Förtjänstmedalj i guld till Reidar Peters. Hans mångåriga och inspirerande arbete och stöd för CCSS har varit och är ovärderligt. Vi på CCSS bockar och bugar för Reidar.

(Foto: På bilden flankeras Reidar av hustru Louise samt ordförande John F. Monhardt) 


CCSS besökte Polisutbildningens nya lokaler på Östra Varvsgatan i Malmö.

Onsdagen den 27 november fick vi en inspirerande guidad tur och en noggrann inblick i den nya polisutbildningen i Malmö. Den nya polisutbildningen är ett led i satsningen på att utbilda fler poliser i Sverige. Utbildningen har en stor betydelse för att fler unga ska vilja satsa på polisyrket och därmed hjälpa till att öka tryggheten och få bort kriminaliteten från våra gator. Polisutbildningen är ett tillskott till Malmö Universitets inriktning på samhällsbärande yrkesutbildningar. Ett stort tack till samtliga inblandade.


NYA KONSULER - CCSS VÄLKOMNAR 

Göran Hellström - Danmarks Konsul i Helsingborg

Johan Tollgerdt - Danmarks Generalkonsul i MalmöCCSS har besökt Norra Europas mest internationella och gränslösa plats för arkeologi.

 

Uppåkra grundades någon gång under 100-talet f.Kr., och övergavs cirka tusen år senare. Det innebär att de som levde i Uppåkra på olika sätt berördes av de stora händelser som skapade det moderna Europa. Romarriket hade sin storhetstid och nedgång. Religioner som kristendom och islam uppkom och länder som Frankrike och England började formas. Vid samma tid gav sig vikingarna ut på sina långa resor. Mot denna bakgrund är det inte så svårt att förståatt vi på CCSS besökte Uppåkra. Med stor säkerhet kommer vi snart tillbaka då potentialen att hitta nya fynd i form av byggnader, gravar och olika föremål från när och fjärran är stor. 99% av platsen återstår ju att gräva ut. Ett stort tack till alla som gjorde detta besök möjligt.

www.uppakra.seEtt stort tack till landshövding Anneli Hulthén

CCSS tackar landshövding Anneli Hulthén och Länsöverdirektör Ola Melin för informationsmötet på Residenset den 9 maj. Det var inspirerande att höra om det aktuella läget i Skåne och de insatser som genomförs nu och som planeras i framtiden. Allt för att vi gemensamt ska nå de miljömål som berör Skåne. Corps Consular of Southern Sweden's årsmöte 2019

Vid CCSS årsmöte 11 april 2019 på Sydsvenska Industri- & Handelskammaren omvaldes Generalkonsul John F. Monhardt, Österrike, till ordförande. På det välbesökta årsmötet blev det nyval av Italiens konsul Sara Lindgren Pandolfini. Övriga ledamöter omvaldes. Efter årsmötet följde ett intressant föredrag av Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson som talade om förutsättningarna för att driva bank idag. Därefter promenerade vi över kanalen till Hotel Duxiana på Mäster Johansgatan för en utsökt trerätters middag.

Bifogat: Verksamhetsberättelse 2018

Ny hedersmedlem i The Corps Consular of Southern Sweden (CCSS)

Vid CCSS årsmöte 19 april 2016 på Sydsvenska Industri-& Handelskammaren utsågs Reidar Peters, under 18 år konsul för Mexico, till CCSS tredje hedersmedlem. Dels för sitt mångåriga arbete som konsul, dels för det förtjänstfulla arbete och stöd Reidar Peters gett CCSS under många år.

CCSS bildades redan 1935 och har under sina 81 år endast utsett två hedersmedlemmar, Generalkonsul Mustafa Arhan, tidigare konsul för Turkiet, och Generalkonsul William Marschall, tidigare konsul för Österrike vilka båda var på plats vid årsmötet.


CCSS hedersmedlemmar: Generalkonsul William Marschall, Konsul Reidar Peters och Generalkonsul Mustafa Arhan

På det välbesökta årsmötet blev det återval på samtliga styrelseposter. Se Styrelsen (klicka här).
Efter årsmötet höll Sveriges ambassadör i Köpenhamn Fredrik Jörgensen ett initierat föredrag om Danmarks historia, affärskultur, politik och givetvis om integrationen och den pågående gränskontollen. Efteråt följde suverän supé på Skeppsbron 2.