English | Svenska | CCSS Login
 

Välkommen till konsulära kåren i södra Sverige

The Consular Corps of Southern Sweden, CCSS, har till uppgift att verka för Konsulära kårens intressen och utveckling i södra Sverige.

Ett konsulat är en del av ett främmande lands utlandsrepresentation. I uppdraget kan ingå att ta hand om konsulära ärenden, som till exempel att utförda pass och visum eller att hjälpa personer som hamnat i en nödsituation. Numera tillhör det ofta konsulatens uppgift att främja relationerna mellan landet och Sverige. Det kan gälla turism, handelsrelationer och kulturutbyte. De konsulat som finns i södra Sverige leds av oavlönade honorärkonsuler som har uppdragen vid sidan om sin dagliga yrkesverksamhet.

Denna hemsida innehåller information om Konsulära kårens verksamhet samt kontakt- och adressuppgifter till de konsulat vars konsuler är medlemmar i CCSS.

Inbjudan - Årsmöte 2023

Tisdagen den 18 april kl 17.30 på Handelskammaren
Efter årsmötet kommer Hans Wallmark, bl a ordförande i riksdagens EU-nämnd, ordförande i riksdagens delegation till NATOs parlamentariska församling samt ordförande i Försvarsberedningen att tala om ”Det säkerhetspolitiska läget och Sveriges NATO-medlemskap”. 
Därefter erbjuds middag och mingel.

 
Stephan Müchler
Ordförande Konsulära Kåren Syd


Underlag till Årsmötet

Balansrapport 2022
Resultatrapport 2022
Valnämndens förslag 2023
Dagsordning Årsmöte 2023