English | Svenska | CCSS Login
 

Konsulära Kåren

Ett lokalt konsulat är ett lands ambassads förlängda arm i närområdet. Varje land beslutar själv om sitt konsulats arbetsuppgifter, men i huvudsak har ett konsulat följande uppgifter:
  • Konsulatet skall tillvarata landets medborgares intresse i Sverige. På flertalet konsulat kan du exempelvis få hjälp med legaliseringar av handlingar, på vissa konsulat kan du även få hjälp med visum och pass.
  • Ett konsulat skall också främja relationen mellan landet och Sverige. De kan gälla handelsrelationer, kulturutbyte eller turism. Konsulatet hjälper ofta företag med import och exportfrågor, bistår vid kulturutbyte samt främjar turismen till och från landet.
  • Konsulatet har som regel omfattande information och kunskaper om landet. Har du frågor om landet kan oftast konsulatet stå till tjänst.
  • Varje konsulat har en konsul som ansvarig. Den absoluta majoriteten av konsulerna är icke avlönade av landet som man representerar, några få konsulat har avlönade karriärkonsuler.
  • Konsulerna i södra Sverige samarbetar inom föreningen Consular Corps of Southern Sweden, en av de tre regionala organisationerna inom Corps Consulaire en Suéde. En konsuls status och roll regleras av en internationell konvention den så kallade Wienkonventionen