English | Svenska | CCSS Login
 

Litauens konsulat i södra Sverige

Kristianstad

Konsul
Lennart Malmgren

Postadress:
Västra Storgatan 62
291 53 Kristianstad

Telefon: 044-129444
Email: adv.lm@telia.com

Kontorstid: 09.00-12.00, 14.00-16.00

Malmö

Generalkonsul
Ingmar Ingstad

Postadress:
Hyregatan 9
Box 284
201 22 Malmö

Telefon: 040-6115790
Fax: 040-6111916
Email: ingmar@ingstad.se