English | Svenska | CCSS Login
 

Styrelse

Ordförande Generalkonsul Stephan Müchler Malmö
Vice ordförande Konsul  Peter Andrén Malmö
Sekreterare Konsul Andreas Pitlik Malmö
Skattmästare Konsul Michael Leibig
Malmö


    

Ledamöter  Konsul Robert Teklic Malmö
  Konsul Sara Pandolfini Lindgren Malmö

Konsul
Katerina Strömsholm Malmö

Konsul
Fredrik Åberg
Malmö
Revisorer Konsul
Jimmie Holmberg
Malmö

Konsul Per-Gustav Carping Åkarp
Revisorssuppleant

Konsul Filip Bucin
Malmö
Hedersledamöter

Generalkonsul   Mustafa Arhan Malmö

Generalkonsul   William Marschall Malmö
Ledamöter i Corps Consulaire en Suède: Generalkonsul   Stephan Müchler  Malmö
  Konsul Peter Andrén  Malmö
Suppleant i Corps Consulaire en Suède: Konsul Andreas Pitlik Malmö
       

Valnämnd

Konsul  Mikael Roos Malmö

Konsul  Torgny Nordqvist Malmö

Konsul  John F. Monhardt
Malmö